Květen 2014

Útěk před čerty

31. května 2014 v 18:22 | Lady Malande |  Kouzla, dobré a zlé síly, nadpřirození hrdinové

Útěk před čerty

Před dávnými časy žil na jistém místě jeden boháč, který měl jedinou, velmi krásnou dceru. Podle dohody si ji měl vzít jeden mladík ze vzdálené vesnice. V určený den dorazila z ženichovy vsi přepychová nosítka, v nichž měli nevěstu odnést do jejího nového domova. Dívka do nich nastoupila a její matka a příbuzní kráčeli za nosítky přes hory a průsmyky a volali: ,,Nevěsta! Nevěsta!"
Najednou se z nebe snesl černý mrak a zahalil nosítka. Když to lidé viděli, začali pokřikovat: ,,Co budeme dělat? Co budeme dělat?"
Černý mrak zatím vytáhl nevěstu z nosítek, vznesl se s ní a odletěl. Matka se mohla samou starostí o svou dceru zbláznit. Řekla: ,,Musím ji najít, ať se děje, co se děje." Navařila si nějaké jídlo, dala je do rance na záda a vydala se bezcílně vydat do hor. Přešla přes hory a pole a všude se snažila dceru najít. Slunce zatím začalo zapadat za obzor. V té chvíli spatřila v dálce malou svatyni. Došla k ní a zavolala: ,,Vím, že vypadám hrozně, ale mohla bych u vás, prosím, přenocovat? Jen tuhle noc."
Ze svatyně vyšla kněžka a řekla: ,,Nemám pro tebe nic na spaní, ani žádné jídlo, přesto však jsi vítána."
Matka vstoupila do svatyně a protože byla unavená, uložila se brzy k spánku. Kněžka si sundala své vlastní roucho a ženu s ním přikryla. Pak řekla: ,,Dceru, kterou hledáš, drží čert oni ve svém sídle za řekou. Aby se nedala přejít, hlídají tam dva psi, jeden malý a jeden velký. Někdy si však uprostřed dne zdřímnou, a tak se přes ně jde dostat. Most je ale jedno velké počítadlo se spoustou kuliček a při jejich přecházení si musíš dát pozr. Pokud jedinou vynecháš, propadneš se dolů do své rodné vesnice, tak buď opatrná."
Ráno se matka náhle probudila překvapená šustícími zvuky, sawa sawa. Zjistila, že se ocitla na pláni a všude kolem roste rákosí. Svatyně i kněžka byly pryč. Jen rákosí sténalo v ranním větru, sawa sawa. Matka viděla, že celou dobu spala pod širým nebem vystavená větru a dešti a místo polštáře ležela na kamenné soše.
,,Děkuji ti, kněžko," řekla a vydala se k řece, jak jí kněžka poradila. Přišla zrovna ve chvíli, kdy malý i velký pes spali. Využila své šance a opatrně přešla přes počítadlový most. Bezpečně se dostala přes řeku a pokračovala dál, až uslyšela známý zvuk, jako když někdo pracuje na tkalcovském stavu, čan čan, čan karin.
,,Dceruško!" zavolala matka bez rozmýšlení. Dívka vykoukla ze dveří a hned se obě rozběhly a radostně si padly do náručí. Dívka spěšně uvařila své matce večeři a pak řekla: ,,Kdyby tě tu čert našel, dopadlo by to pro tebe moc špatně." Poté schovala matku do kamenné truhly.
Čert oni se vrátil brzy domů. Začuchal nosem, kun kun, a řekl: ,,Zdá se mi, že to smrdí, jako by se tady potloukali nějací lidé."
Dívka řekla, že o ničem neví, ale oni prohlásil: ,,Však já to poznám, až se podívám na kytku v zahradě."
V zahradě byla totiž kouzelná květina, na které bylo vždy tolik květů, kolik bylo v domě osob. Toho dne se na ní rozvily tři květy. Oni to uviděl a popadl ho vztek. Vrátil se domů a řval: ,,Kam jsi ho schovala?" Vypadalo to, že se na dívku každou chvíli vrhne. Dívka přemýšlela, co má dělat, a najednou ji něco napadlo: ,,Jsem těhotná, asi proto jsou tam tři květy."
Když to oni uslyšel, jeho vztek se změnil v takovou radost, že se div nestavěl na hlavu. Svolal všechny služebníky a rozkázal: ,,Sluhové, přineste sake a bubny! Běžte a zabijte hlídací psy!" Oni tančil vesele kolem a radost se přenesla i na sloužící, kteří hlasitě pokřikovali: ,,Sake sem, bubny sem! Zabít velkého psa, zabít malého psa!"
Nakonec se všichni oni sakem opili a usnuli. Jejich generál řekl: ,,Ženo, jsem ospalý, doveď mě k mé dřevěné truhle."
Dívce spadl kámen ze srdce, když slyšela, že chce jít do své dřevěné truhly. Pomohla mu do ní ulehnout, pak za ním zavřela sedm vík a zamkla sedm zámků. Rychle vytáhla matku z kamenné truhly a utekly spolu z čertova domu. Protože malý i velký pes už byli po smrti, nebylo se čeho bát, a tak šly do skladiště s kočáry.
,,Vezmeme si kočár na deset tisíc ri, nebo ten na tisíc ri?" ptala se jedna druhé, ale v tom se objevila kněžka a řekla: ,,Ani kočár na deset tisíc ri, ani ten na tisíc ri vám k ničemu nebude. Měly byste ujet v rychlé lodi."
Matka s dcerou nastoupily do lodi a prchaly po řece, jak nejrychleji mohly.
Oni, který spal v dřevěné truhle, dostal žízeň a zavolal: ,,Ženo, dones mi trochu vody!", ale ať volal, kolikrát chtěl, odpovědi se nedočkal. Prolomil sedm vík, dostal se ven z truhly a rozhlédl se, ale dívka nikde nebyla. Díval se všude, ale nikde po ní ani památka.
,,Tak ona mi ta cuchta utekla?" zařval. Vyburcoval své sloužící a šli do skladiště kočárů. Všimli si, že chybí loď a tak šli dolů k řece. Odtamtud uviděli matku s dcerou, jak mizí v dálce.
,,Vypijte z řeky všechnu vodu!" zavelel generál oni a celý zástup čertů si hned klekl, všichni ponořili hlavu do vody a začali hltavě pít, gabu gabu. Voda začala v řece brzy opadat a proud stahoval loď, na níž obě ženy pluly, zpátky k čertům. Vypadalo to, že každou chvíli budou moci čerti na loď dosáhnout a přitáhnout si ji. Matka s dcerou už se vzdaly všech nadějí na záchranu, když tu se znovu objevila kněžka.
,,Proč tady sedíte a nic neděláte?" zeptala se. ,,Honem ukažte čertům své ,,důležité místečko"!" Kněžka se k nim přidala a všechny tři si vyhrnuly kimono a vystrčily na čerty holé zadky. Když to čerti uviděli, řvali smíchy, gera gera, a váleli se po zemi. Voda, kterou vypili, z nich vyrazila ven a odnesla loď pryč. Matka se svou dcerou byly zachráněny. Mnohokrát děkovaly kněžce a říkaly, že bez její pomoci by se jim to nepodařilo. Kněžka řekla: ,,Ve skutečnosti jsem jen kamenná socha. Nejvíc mě potěší, když vedle mě každý rok postavíte další sochu." Pak se rozplynula ve vzduchu. Matka s dcerou se bezpečně vrátily domů a nikdy nezapomněly na svůj závazek. Od té doby každý rok vztyčily pro kněžku další kamennou sochu.

Sněžná žena

31. května 2014 v 14:21 | Lady Malande |  Kouzla, dobré a zlé síly, nadpřirození hrdinové
Je tomu již dávno, kdy žil jeden mládenec. Jednoho zimního rána uviděl viset ze střechy dlouhý rampouch. Pomyslel si: ,,Jak by to bylo pěkné, kdybych tak mohl dostat za ženu takhle štíhlou, krásnou dívku!" a bezděky řekl nahlas: ,,Kdyby to nějak šlo, chtěl bych takovouhle ženu!"
Když byl večer, někdo zaklepal na dveře.
,,Kdo je to?" zeptal se muž a přišla odpověď: ,,To jsem já, ten rampouch z dnešního rána."
Muž otevřel dveře a řekl: ,,Ach, pojď dál! Co tě sem přivádí?"
,,Chtěl jsi mě za ženu, a tak jsem přišla. Nelíbím se ti?"
,,Ale ano! Moc se mi líbíš! Pojď dovnitř!" odpověděl muž a vzal ji dál. Od té doby s ním žila jako jeho manželka. Žena z rampouchu však měla odpor k horké vodě a za celou dobu nešla nikdy do lázně. Muž se s tím svěřil jedné staré ženě ze sousedství: ,,Moje žena se se mnou nikdy nekoupe."
Stařena tedy jednou zavedla vzpírající se ženu do koupele. Žena se pak už ani hláskem neozvala. Bylo to opravdu zvláštní, a když zvědavá stařena otevřela dveře a nakoukla, v místnosti nikdo nebyl. Káď s vodou byla prázdná, plaval v ní jen hřeben ze slonoviny a jehlice do vlasů.

一寸法師 Isunbóši (Paleček)

31. května 2014 v 14:11 | Lady Malande |  Kouzla, dobré a zlé síly, nadpřirození hrdinové
一寸法師 Isunbóši (Paleček)
Před dávnými časy žil na jednou místě jeden muž se svou ženou a oba se měli moc rádi. Neměli žádné děti, ale tolik po nějakém toužili, že říkali, že by stačilo i děťátko velké jako koneček prstu. Jednoho dne šli do svatyně božstev Sumijoši a modlili se z celého srdce: ,,Sumijoši-sama, dejte nám, prosím, dítě, i kdyby nemělo být větší než koneček prstu."
Stalo se, že za deset měsíců se jim narodilo roztomilé děťátko. Bylo ale tak maličké, že nepřesahovalo právě koneček prstu. Nazvali ho proto Issunbóši, Paleček. Vychovávali ho s láskou, ale jak čas běžel, Paleček nevyrostl ani o píď. Jednoho dne se rozhodli, že mu dají jehlu místo meče a pošlou ho pryč z domu. Paleček se s tím musel smířit, vzal si od matky misku rýže a jídelní hůlky a vydal se na cestu. Nasedl do misky jako do člunu, hůlky použil jako vesla a zamířil k hlavnímu městu. Po mnoha a mnoha dnech konečně dorazil do císařova sídla. Chodil sem a tam a za chvíli se zastavil před velkým honosným domem. Vešel do vstupní haly a co nejhlasitěji zakřičel: ,,Promiňte, prosím! Promiňte, prosím!"
Lidé z domu si říkali, co to slyší za podivný hlas, a šli se podívat, kdo to může být. Uviděli droboučkého klučinu, který stál pod srovnanými dřeváky.
,,Chlapečku, tos byl ty, kdo tady teď volal?"
,,Ano, já. Říkají mi Paleček. Rodiče mě poslali do světa. Vzali byste mě, prosím, do vašeho domu?"
Lidem se Paleček líbil a rozhodli se, že se o něj postarají. Paleček byl sice malý, ale velmi chytrý. Na cokoli se ho zeptali, to hned věděl, a brzy ho měl každý rád a volali na něj: ,,Palečku, Palečku."
Obzvláště pánova dcera si ho velmi oblíbila. Jednoho dne ho vzala s sebou a šli se pomodlit k bohyni Kannon. Na zpáteční cestě potkali dva čerty oni. Čerti se už chystali vrhnout na dívku, když Paleček vytasil od pasu jehlu, zamával s ní a vykřikl, jak nejsilněji mohl: ,,Nevím, kdo si myslíte, že jsem. Nu, tak já jsem Paleček a doprovázím pánovu dceru na pouť k božské Kannon!"
Na čerty to neudělalo žádný dojem a jeden z nich Palečka bez okolků spolknul. Paleček byl tak malý, že se mohl v žaludku snadno pohybovat. Šermoval svým mečem kolem sebe, tančil po celém žaludku a píchal do něj. Čerta bolest tak zaskočila, že Palečka vyplivl ven. Druhý čert ho popadl a chystal se ho rozmáčknout, ale Paleček se vysmekl a skočil mu do oka. Okem projelo ostré bodnutí Palečkova meče, čert zařval a spolu se svým kumpánem se sebrali a utekli. Paleček se vrátil k dívce, která stála celou dobu stranou a třásla se strachy, a vykročili k domovu. Jen co ušli pár metrů, spatřili u cesty upuštěné kladívko. Dívka je sebrala a Paleček se zeptal, k čemu to je.
,,Tohle je kouzelné kladívko. Můžeš si přát, co budeš chtít, a když s ním uhodíš, dostaneš to."
,,Tak s ním uhoď, prosím, a přej si, abych vyrostl."
Dívka zamávala kladivem a zavolala: ,,Zvětšuj se, zvětšuj se."
K jejich překvapení se Paleček začal zvětšovat a zvětšovat, až z něj byl pěkný urostlý samuraj.

Skyrim V recepty

21. května 2014 v 15:54 | Lady Malande |  Zábava
Tohle je seřazení účinku lektvarů a co do nich namíchat.

RECEPTY
LEKTVARY


DÝCHÁNÍ POD VODOU slepičí vejce, Ssskapr, Svijonožec severský

NEVIDITELNOST
Křídlo měsíční můry, Nirnský kořen, Rudý nirnský kořen, Upíří prach, Vajíčko chaura, Zuby ledového přízraku

OBNOVENÍ MANY
Bílá čapka, Cukřík, Ektoplazma, Elfí ucho, Hornička červená, Ledové soli, Lidské maso, Mora Tapinella, Mízový kořen, Obří lišejník, Ohnivá sůl, Perla, Trnice, Trpasličí olej, Trs plazivce, Upíří prach, Šípkové srdce

OBNOVENÍ VÝDRŽE
Bludné obvazy, Chitin z blátokraba, Hornička fialová, Jestřábí zobák, Malá perla, Medvědí drápy, Ohořelá kůže kolčaváka, Oko šavlozubé kočky, Okoun stříbrný, Oranžová šipkatka, Perla, Plástev medu, Rozemletý mamutí kel, Rozložité paroží, Ssskapr, Tělo světlušky, Vejce drozda sosnového, Včela, Zub šavlozubé kočky

OBNOVENÍ ZDRAVÍ
Hornička modrá, Modrá šipkatka, Motýlí křídlo, Ohořelá kůže kolčaváka, Oko šavlozubé kočky, Puchýřnice, Pšenice, Srdce deadry, Tobolka močálové houby,Vajíčko střízlíkovce, Ďáblova stolička

ODOLNOST VŮČI BLESKŮM
Jestřábí zobák, Modrá šipkatka, Perla, Sněhulka, Tobolka močálové houby, Vejce drozda sosnového, Zářivá houba, Zářivý prach

ODOLNOST VŮČI JEDŮM
Chitin z blátokraba, Ohořelá kůže kolčaváka, Stonek bodláku, Trnice, Trollí sádlo, Ucho falmera, Vajíčko vraždomilky, Voština, Česnek

ODOLNOST VŮČI MAGII
Bavlník tundrový, Bedla krvavá, Bludné obvazy, Levandule, Nirnský kořen, Pařát vranice, Rudý nirnský kořen, Slepičí vejce, Soli zapomnění

ODOLNOST VŮČI MRAZU
Cukřík, Hornička fialová, Jestřábí zobák, Ledová Miriam, Ledové soli, Malá perla, Okoun stříbřitý, Sněhulka, Stonek bodláku, Šupiny vraždomilky

ODOLNOST VŮČIOHNI
Beritův popel, Chitin z blátokraba, Dračí jazyk, Elfí ucho, Muchomůrka červená, Ohnivá sůl, Rozdrcené kosti, Sněhulka

POSÍLENÍ ILUZÍ
Dračí jazyk, Mora Tapinella, Mízový kořen, Trpasličí olej, Šupinovka kostrbatá

POSÍLENÍ JEDNORUČNÍCH ZBRANÍ
Jestřábí pera, Malá perla, Medvědí drápy, Psí kořen, Vajíčko střízlíkovce, Visící lišejník

POSÍLENÍ KAPSÁŘSTVÍ
Modrá šipkatka, Oranžová šipkatka, Svijnožec severský, Vajíčko vraždomilky

POSÍLENÍ KOVÁNÍ
Puchýřnice, Spriganská míza, Zub šavlozubé kočky, Zářivá houba

POSÍLENÍ KRYTÍ
Bavlník tundrový, Bedla krvavá, Perla, Plástev medu, Šupiny vraždomilky, Šípkové srdce

POSÍLENÍ LEHKÉ ZBROJE
Jestřábí pera, Křídlo měsíční můry, Ocas kolčaváka, Plástev medu, Voština

POSÍLENÍ MANY
Bavlník tundrový, Ektoplazma, Hornička červená, Jazbajské hrozny, Soli zapomnění, Ssskapr, Šípkové srdce

POSÍLENÍ NIČENÍ
Bludné obvazy, Ektoplazma, Rulík, Voština, Zářivá houba, Zářivý prach

POSÍLENÍ NOSNOSTI
Bludné obvazy, Jestřábí zobák, Prst obra, Trs plazivce, Šupinovka kostrbatá, Říční Betty

POSÍLENÍ OBNOVY
Abeceánský ploutevník, Cyrodilský hřebenáček, Hromádka soli, Malá perla, Malé paroží

POSÍLENÍ OBOURUČNÍCH ZBRANÍ
Dračí jazyk, Muchomůrka červená, Trollí sádlo

POSÍLENÍ OČAROVÁNÍ
Křídlo modrého motýla, Pařát vranice, Sněhulka, Spriganská míza

POSÍLENÍ PLÍŽENÍ
Abeceánský ploutevník, Hornička fialová, Jestřábí pera, Ledová Miriam, Lidské maso, Rozemletý mamutí kel, Voština

POSÍLENÍ PROMĚNY
Spriganská míza, Trnice, Říční Betty

POSÍLENÍ SMLOUVÁNI
Bavlník tundrový, Dračí jazyk, Motýlí křídlo, Pařát vranice

POSÍLENÍ STŘELCE
Elfí ucho, Jalovcové bobule, Pavoučí vajíčko, Psí kořen

POSÍLENÍ TEŽKÉ ZBROJE
Bílá čapka, Stonek bodláku, Zub šavlozubé kočky, Zuby ledového přízraku, Šupiny vraždomilky

POSÍLENÍ VYHÁČKOVÁNÍ ZÁMKŮ
Namiřina hniloba, Pavoučí vajíčko, Ucho falmera, Vejce drozda sosnového

POSÍLENÍ VYVOLÁVÁNÍ
Beritův popel, Hornička modrá, Křídlo modrého motýla, Ledové soli, Levandule, Pera vranice, Rozdrcené kosti

POSÍLENÍ VÝDRŽE
Levandule, Rozložité paroží, Tělo světlušky, Vajíčko chaura, Vajíčko vraždomilky, Česnek

POSÍLENÍ ZDRAVÍ
Hornička modrá, Medvědí drápy, Prst obra, Pšenice, Visící lišejník, Zářivá houba

REGENERACE MANY
Cukřík, Hromádka soli, Jazbajské hrozny, Mízový kořen, Ohnivá sůl, Trpasličí olej, Česnek

REGENERACE VÝDRŽE
Mora Tapinella, Muchomůrka červená, Včela, Šupinovka kostrbatá

REGENERACE ZDRAVÍ
Jalovcové bobule, Křídlo měsíční můry, Namiřina hniloba, Svijnožec severský, Upíří prach, Česnek

VYLÉČENÍ NEMOCI
Chitin z blátokraba, Jestřábí pera, Ohořelá kůže kolčaváka, Upíří prach


JEDY


OCHROMENÍ
Lidské maso, Psí kořen, Tobolka močálové houby, Šípkové srdce, Ďáblova stolička

PŘETRVÁVAJÍCÍ FYZICKÉ ZRANĚNÍ
Mora Tapinella, Oranžová šipkatka, Vajíčko vraždomilky, Šupiny vraždomilky, Ďáblova stolička

PŘETRVÁVAJÍCÍ SNÍŽENÍ MNOŽSTVÍ MANY
Hornička fialová, Pařát vranice, Pšenice, Tobolka močálové houby, Tělo světlušky

PŘETRVÁVAJÍCÍ SNÍŽENÍ VÝDRŽE
Malé paroží, Motýlí křídlo, Rulík, Slepičí vejce

SNÍŽENÍ MNOŽSTVÍ MANY
Jarrinský kořen, Křídlo měsíční můry, Lidské srdce, Motýlí křídlo, Namiřina hniloba, Oko šavlozubé kočky, Pera vranice, Srdce deadry, Svijnožec severský, Vajíčko chaura, Visící lišejník, Zářivý prach

SNÍŽENÍ VÝDRŽE
Beritův popel, Cyrodilský hřebenáček, Jarrinský kořen, Křídlo modrého motýla, Nirnský kořen, Pavoučí vajíčko, Prst obra, Psí kořen, Puchýřnice, Rozdrcené kosti, Rudý nilský kořen, Vajíčko střízlíkovce


SNÍŽENÍ ZDRAVÍ
Ektoplazma, Hornička červená, Jarrinský kořen, Lidské maso, Lidské srdce, Malé paroží, Nirnský kořen, Ocas kolčaváka, Rudý nilský kořen, Rulík, Smrtnička, Soli zapomnění, Trollí sádlo, Ucho falmera, Ďáblova stolička, Říční Betty

STRACH
Cyrodilský hřebenáček, Modrá šipkatka, Namiřina hniloba, Rozemletý mamutí kel, Sdrce deadry

UBÍRÁNÍ VÝDRŽE
Beritův popel, Plástev medu, Rozdrcené kosti, Smrtnička, Stonek bodláku, Včela

ZBĚSILOST
Lidské srdce, Muchomůrka červená, Pera vranice, Puchýřnice, Trollí sádlo, Ucho falmera

ZNIČENÍ MANY
Bílá čapka, Hornička červená, Ledová Miriam, Levandule, Oranžová šipkatka, Trnice

ZNIČENÍ ZDRAVÍ
Cyrodilský hřebenáček, Obří lišejník, Ocas kolčaváka, Oko šavlozubé kočky, Okoun stříbřitý

ZPOMALENÍ
Hromádka soli, Rozložité paroží, Smrtnička, Říční Betty

ZPOMALENÍ DOPLŇOVÁNÍ MANY
Hornička modrá, Jarrinský kořen, křídlo modrého motýla, Lidské srdce, Medvědí drápy, Pavoučí vajíčko, Rulík, Slepičí vejce, Spriganská míza, Visící lišejník, Zářivý prach

ZPOMALENÍ REGENERACE VÝDRŽE
Jalovcové bobule, Ledová Miriam, Ocas kolčaváka, Okoun stříbřitý, Prst obra, Pšenice, Rozložité paroží, Srdce daedry, Ssskapr, Trs plazivce

ZRANITELNOST VŮČI BLESKŮM
Obří lišejník, Pera vranice, Soli zapomnění, Včela

ZRANITELNOST VŮČI JEDU
Abeceánský ploutevník, Bedla krvavá, Malé paroží, Obří lišejník, Smrtnička, Vajíčko chaura, Vejce drozda sosnového, Zub šavlozubé kočky

ZRANITELNOST VŮČI MAGII
Hromádka soli, Jazbajské hrozny, Mízový kořen, Trpasličí olej, Trs plazivce, Tělo světlušky, Vajíčko střízlíkovce, Šupinovka kostrbatá

ZRANITELNOST VŮČI MRAZU
Abeceánský ploutevník, Bílá čapka, Elfí ucho, Ohnivá sůl, Zuby ledového přízraku

ZRANITELNOST VŮČI OHNI
Bedla krvavá, Cukřík, Jalovcové bobule, Ledové soli, Rozemlétý mamutí kel, Zuby ledového přízraku
TOPlist