Červen 2014

Ďábelská sestřička

8. června 2014 v 22:43 | Lady Malande |  Kouzla, dobré a zlé síly, nadpřirození hrdinové

Ďábelská sestřička

Byl jednou jeden muž a žena a měli dvě děti, hocha a dívku. Do svých dvanácti nebo třinácti let spala dívka s rodiči, pak spávala se svým starším bratrem. Jedné noci brzy poté, co už nespala u rodičů, pozorovala sestra, jestli bratr usnul, a pak se vytratila z domu. Hoch ale jen předstíral, že spí, a byl zvědavý, kam sestřička šla. Sledoval ji na kraj vesnice k nejodlehlejšímu domu. Tam se sestra otřásla a rysy její tváře se hrůzostrašně změnily, ústa se rozestoupila a ukázaly se tesáky. Sestra schlamstla koně a vydala se zpátky domů. Bratr utíkal, jak nejrychleji mohl, aby tam byl první. Vlezl pod přikrývku, a když se sestra vrátila, znovu se dívala, jestli spí. Hoch schválně chrápal. Cítil, že dech jeho sestry je nevýslovně odporný.
Ráno někdo procházel kolem domu a řekl: ,,Něco takového se ještě nikdy nestalo. Ze stáje zmizel kůň. Děje se něco divného."
Otec s matkou slyšeli tu řeč a řekli si, že jsou to jen klepy. Druhou a třetí noc se stalo totéž. Čtvrté noci dívka zkontrolovala bratra a tentokrát se vydala do východní části vesnice, aby tam snědla koně. Bratr ji opět potají sledoval a vrátil se v předstihu domů. Sestra se pak znovu dívala, jestli má bratr zavřené oči. Ráno spala dívka dlouho, protože byla unavená. Otec s matkou zase slyšeli zprávy od někoho, kdo šel kolem, ale řekli si, že to jsou jen řeči. Hoch jim řekl: ,,To nebyla lidská bytost. To byla moje sestra."
Rodiče se rozzlobili. Zeptali se hocha, jestli on sám také není lidská bytost. Jak to mluví o své sestře! Hned svého syna vyhnali z domu. Mladík se ustrojil jako žebrák a odešel na místo zvané Aose a dorazil k jistému domu, kde zrovna snídali muž s manželkou a dcerou. Řekli: ,,Tenhle mladík vypadá vznešeně. To nebude opravdový žebrák."
Řekli mladíkovi, že sám vidí, jaká jsou rodina, jen tři lidé. Požádali ho, aby se stal jejich synem. Adoptovali jej a pátý rok poté, kdy opustil svůj domov, se slavila svatba a muž se stal jejich zetěm. Toho roku ve výroční den svého odchodu z domova jim řekl: ,,Tatínku a maminko, chci vás o něco požádat. Chtěl bych vidět své rodiče v rodné vesnici."
Noví rodiče k tomu svolili. Muž dal své ženě zrcadlo a řekl: ,,Jestli se tohle zrcadlo zamlží, budeš vědět, že jsem ve smrtelném nebezpečí. Vypusť , prosím, pár jestřábů z našeho dvora."
Pak se vydal na cestu. Když se díval z kopců na svou vesnici, stály tam jen ruiny porostlé liánami. Sešel dolů a nemohl najít jediný dům. Byla tam jen jeho osamocená sestra, spící na zádech ve svém děsivém vzezření. Bratr si pomyslel, že než se vrátí domů, musí něco udělat. Odkašlal si a promluvil na sestru. Sestra se probudila, proměnila se do své obvyklé podoby a řekla: ,,No ne, můj bratříček, dlouho jsme se neviděli. V naší vesnici se rozšířila hrozná nemoc a všichni umřeli. Zůstala jsem jen já. Bubnuj, prosím, do tohoto bubnu, abys utěšil jejich duše. Já ti zatím připravím jídlo." Nechala ho tam a odešla propláchnout rýži. Zatímco bratr bubnoval, vyběhly ven černá a bílá myš a řekly: ,,Honem pryč! My jsme tvoji rodiče. Naše dcera nás snědla, protože jsme tě neposlouchali, a pak jsme se takhle proměnili. Budeme bubnovat místo tebe, tak rychle utíkej! Tvoje sestra nečistí rýži. Leští si svoje zuby a žvýká jedno šó soli."
Bratr běžel jako vítr, ale jeho sestra si všimla, že se změnil rytmus bubnování. Vrátila se zpátky, aby se podívala, a spatřila bubnující myši.
,,Chytím vás!" vykřikla a vrhla se na ně, ale ony běhaly z díry do díry a sestra je nemohla dostat. Uběhlo tak trochu času, až sestra prohlásila: ,,Už se s vámi nebudu dál otravovat. Nezáleží na tom, jak daleko je můj bratr, stačí mi pár kroků…" a pustila se za bratrem. Už ho téměř dohnala, když se dostal na místo, kde rostly v řadě tři borovice. Na jednu z nich vyšplhal, ale sestra podhrabala kořeny a strom pokácela. Bratr skočil na vedlejší strom, ale sestra hned hrabala i tam. Když už byl na třetím stromě, jeho žena si všimla, že se zrcadlo zamlžilo. Vykřikla: ,,Můj manžel je v nebezpečí!" a vypustila jestřábího samce a samičku. Bylo to zrovna ve chvíli, kdy třetí strom už málem padal. Démonická sestra hrabala ze všech sil. Oba jestřábi se na ni slétly a poškrábaly jí tvář. Střídavě na ni nalétávali, dokud jí nevyškrábali oči. Zasáhl je však její dech a oni zemřeli. Bratr se podíval na démona a řekl: ,,Řekla jsi mi, že všichni z vesnice zemřeli na nemoc, ale náš otec s matkou, kteří se proměnili v myši, mi řekli, že jsi je snědla ty. Teď se pomstím za naše rodiče i za lidi z vesnice." Rozsekl démonovu hlavu i tělo na dvě části a přelámal mu nohy. Pro jestřáby vykopal hrob a na hrob samičky zabodl pochvu svého meče a na hrob samce zabodl svůj meč. Když se mladík vrátil domů, manželka i rodiče mu vyšli naproti. Společně ho dovedli domů a vykonali vzpomínkový obřad. Od té doby žili všichni spolu a rodiče ženy byli jako jeho vlastní.
TOPlist